Quickbutiks Designdokumentation

Senast uppdaterad: 13-12-2019
Introduktion

Mustache är det open-source språk som används i butiksteman hos Quickbutik för att ladda dynamiskt innehåll. I denna dokumentation hittar du alla tillgängliga möjligheter för att ladda in dynamisk innehåll och här kommer termerna objekt, attribut samt if-satser att nämnas regelbundet.

Dessa vill vi introducera här så att du är helt redo att börja arbeta i källkoden för ditt tema, vilket du har åtkomst till via Utseende > Tema > Kod under huven i din kontrollpanel.


Tips: Använd sökfunktionen uppe till vänster eller i webbläsaren om du snabbt vill hitta ett objekt eller en funktion.


Har du tekniska frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på: support@quickbutik.com

Objekt & attribut

Ett objekt är en serie av data som består av olika attribut. Till exempel innehåller product.* all information om produkten som kan nås via olika attribut. Se exempel nedan:

 • product.title - skriver ut produktens titel.
 • product.price - skriver ut produktens pris.

Alla objekt och attribut som används börjar med {{ och avslutas med }}.

Testa att ange t.ex {{product.price}} någonstans valfritt i filen Produktsida. Då ser du att produktens pris skrivs ut här.

If-satser

Det kan komma lägen där du endast vill visa X om Y är sant (eller falskt) och det är här if-satser kommer in.

If-satser används på följande sätt i taggarna:

 • # = om
 • ^ = om inte

Detta läggs till i början på taggen och kräver då även att taggen avslutas, för att veta vad som ska ingå i “om”/“om inte”-delen.

Exempel: Vi vill skriva ut ett meddelande om produkten är slut i lager och ett annat om den inte är det.

{{#product.soldOut}}
Produkten är tyvärr slut i lager. :-(
{{/product.soldOut}}
{{^product.soldOut}}
Produkten finns i lager! Köp nu!
{{/product.soldOut}}

Här ser vi hur ^ betyder att om inte produkten är slut i lager, så skriver vi ut en annan text.

Om (#) kan användas lika mycket som Om inte (^). Du kan alltså t.ex. kolla “Är produkten slutsåld?” men även tvärtom, “Är produkten inte slutsåld?” - detta görs genom att använda ^ istället för #.

Wrappers

Wrappers är inbyggda funktioner i temamotorn där du skickar med ett värde till funktionen. Funktionen returnerar sedan svar vid samma placering som värdet har skickats in från.

Exempel: Vi vill skriva ut länken till en CSS fil för temat.

{{#assets}}css/styles.css{{/assets}}

Här ser vi hur vi skickar med css/styles.css till wrappern {{#assets}} som då kommer returnera rätt sökväg till filen vi efterfrågar.

Globala If-satser och Wrappers
Globala if-satser
Tagg Beskrivning
isProduct IF-sats. Kan användas för att kolla om besökaren befinner sig på en produktsida.
isStart IF-sats. Kan användas för att kolla om besökaren befinner sig på startsidan.
isCategory IF-sats. Kan användas för att kolla om besökaren befinner sig på en kategorisida.
isPage IF-sats. Kan användas för att kolla om besökaren befinner sig på en statisk innehållssida.
Globala wrappers
Tagg Beskrivning
{{#assets}}css/style.css{{/assets}} Länkar till rätt sökväg för specifik fil.
{{#lang}}My text here{{/lang}} Förbereder statisk text i temat för översättning via kontrollpanelen.
{{#img}}{{product.firstimage}}_400x400{{/img}} Används för att länka korrekt till bild samt aktivera bildmanipulering till att optimera för ett 400x400px format.
{{#breadcrumbs}} {{url}} {{title}} {{^last}} {{/last}} {{/breadcrumbs}} Utskrift av brödsmulor / kategoristruktur, oberoende sida.
Objekt & attribut
seo

Sökmotoroptimering


Användningsområde

Global - Kan användas på alla sidor.

Objektet seo innehåller data avsedd för sökmotorer (meta-data).

Tagg Beskrivning
seo.title Söktiteln för nuvarande sida.
seo.description Sökbeskrivningen för nuvarande sida.
url_current

Aktuell länkadress


Användningsområde

Global - Kan användas på alla sidor.

Taggen url_current kan användas för att skriva ut länkadressen till sidan som besökaren befinner sig på. Användbart för t.ex. vissa meta taggar. Se exempel.

Example 1

Skriv ut meta tagg med strukturerad data för URL.

<meta itemprop="url" content="{{url_current}}">
shop

Butiksinställningar


Användningsområde

Global - Kan användas på alla sidor.

Objektet shop innehåller butikens grundläggande inställningar.

Tagg Beskrivning
shop.name Butikens namn.
shop.url Butikens länkadress.
shop.cconverter_active IF-sats. Kan användas för att kolla om Valutaomvandlaren är aktiv.
shop.cconverter_currencies Objektet som innehåller de aktiva valutorna i butiken. Se nedan.
shop.app.languages IF-sats. Kan användas för att kolla om funktionen Flera språk är aktiverad.
shop.languages Objektet som innehåller de aktiva språken i butiken. Se nedan.
shop.taxtoggle_active IF-sats. Kan användas för att kolla om Momsväljaren är aktiv. Se exempel.
shop.exclude_tax IF-sats. Sant om priserna visas exklusive moms.
shop.incl_tax_url Skriver ut länken för att växla mellan inkl. och exkl. moms.
shop.excl_tax_url Skriver ut länken för att växla mellan inkl. och exkl. moms.
shop.login_active IF-sats. Kan användas för att se om funktionen Inloggningskonto är aktivt. Se även dokumentation för ojektet user för information om user.logged_in och user.login_url.
shop.contact_text Kontaktsidans textinnehåll.
shop.address Butikens adress: Adress.
shop.zipcode Butikens adress: Postnummer.
shop.city Butikens adress: Stad.
shop.phone Butikens telefonnummer.
shop.soldout_text Meddelandet om en produkt är slut i lager.

shop.cconverter_currencies

shop.cconverter_currencies innehåller de aktiva valutorna i butiken. Loopas igenom och taggarna nedan kan användas inom objektet. Se exempel.

Tagg Beskrivning
currency Skriver ut valutan.
current IF-sats. Sant om valutan är den valda/aktuella valutan.

shop.languages

shop.languages innehåller de aktiva språken i butiken. Loopas igenom och taggarna nedan kan användas inom objektet. Se exempel.

Tagg Beskrivning
id Skriver ut språkets ID.
url Skriver ut länkadressen till språket.
asset_flags Wrapper. Kan användas för att returnera flaggikonen för det aktuella språket. Språkets ID skickas som värde till funktionen som då returnerar bildlänken till ikonen för det språket.
Example 1
Example 2
Example 3
Example 4

Valutaomvandlare

{{#shop.cconverter_active}}
<form method="get" action="{{url_current}}">
  <select class="currencyPicker" name='currency' onchange='if(this.value != 0) { this.form.submit(); }'>
    {{#shop.cconverter_currencies}}
      <option value='{{currency}}' {{#current}}selected{{/current}}>{{currency}}</option>
    {{/shop.cconverter_currencies}}
  </select>
</form>
{{/shop.cconverter_active}}

Språkväljare - Flera språk

{{#shop.languages}}
<div class="language">
  <a href="{{url}}">
    <img alt="{{id}}" src="{{#asset_flags}}{{id}}{{/asset_flags}}">
  </a>
</div>
{{/shop.languages}}

Momsväljare

{{#shop.taxtoggle_active}}
	{{#shop.exclude_tax}}
    <a class="taxlink" title="{{#lang}}Prices are excluding tax. Click to toggle{{/lang}}" href="{{shop.incl_tax_url}}">
      {{#lang}}Tax Excl.{{/lang}}
    </a>
	{{/shop.exclude_tax}}
	{{^shop.exclude_tax}}
    <a class="taxlink" title="{{#lang}}Prices are including tax. Click to toggle{{/lang}}" href="{{shop.excl_tax_url}}">
    {{#lang}}Tax Incl.{{/lang}}
    </a>
	{{/shop.exclude_tax}}
{{/shop.taxtoggle_active}}

Inloggningskonto - Logga in / Mitt konto länk

{{#shop.login_active}}
  {{#user.logged_in}}
    <li>
      <a class="loginlink" href="{{user.login_url}}">{{#lang}}Account{{/lang}}</a>
    </li>
  {{/user.logged_in}}
  {{#user.logged_out}}
    <li>
      <a class="loginlink" href="{{user.login_url}}">{{#lang}}Log in{{/lang}}</a>
    </li>
  {{/user.logged_out}}
{{/shop.login_active}}
user

Inloggningskonto


Användningsområde

Global - Kan användas på alla sidor.

Ojektet user innehåller information om den inloggade besökaren. Attributen nedan finns tillgängliga inom objektet. Se exempel.

Tagg Beskrivning
user.logged_in IF-sats. Kan användas för att se om besökaren är inloggad.
user.login_url Skriver ut länken till Logga in / Mitt konto sidan.
Example 1

Skriv ut Logga in / Mitt konto länk om funktionen Inloggningskonto är aktiverad.

{{#shop.login_active}}
  {{#user.logged_in}}
    <li>
      <a class="loginlink" href="{{user.login_url}}">{{#lang}}Account{{/lang}}</a>
    </li>
  {{/user.logged_in}}
  {{#user.logged_out}}
    <li>
      <a class="loginlink" href="{{user.login_url}}">{{#lang}}Log in{{/lang}}</a>
    </li>
  {{/user.logged_out}}
{{/shop.login_active}}
settings

Temaspecifika inställningar


Användningsområde

Global - Kan användas på alla sidor.

settings är objektet för temaspecifika inställningar. Dessa är inställningar som är definerade av temaskaparen och som butiksägaren kan ställa in under Utseenede > Tema > Anpassa tema.

Varje tema har unika inställningar och möjligheter och därför varierar även vilka attribut som finns tillgängliga inom objektet. Studera temats källkod för att se vilka attribut som finns tillgängliga i just det temat du arbetar med.

Dynamiska element

Dynamiska element öppnar upp möjligheten för butiksägaren att själv välja vilka element som ska finnas och i vilken ordning dessa ska visas. Vanligast är på startsidan där butiksägaren ofta kan lägga till olika sektioner för t.ex. Rubriker, Bilder, Bildspel osv. Dessa sektioner finns tillgängliga i objektet settings.home_elements. Se exemplet för hur detta kan användas. Observera IF-satserna is_x, som t.ex. is_slider, is_title osv., vilket är det som bidrar till att rätt sektion visas i rätt ordning.

I exemplet ser du hur informationen om sektionerna Bildspel, Rubrik (H1), Rubrik 2 (H2) och Infoga sida kan hämtas ut och användas i temafilen Startpage.

Example 1

Dynamiska element på startsidan.

{{#settings.home_elements}}

  {{#is_slider}} <!-- Är element/sektionen en slider? -->
    
    {{#element.image1_link}} <!-- Har image1_link innehåll? -->
      {{element.image1_link}} <!-- Skriv ut innehåll från varibeln -->
    {{/element.image1_link}}
    
    {{#element.use_image2}} <!-- Ska bild 2 användas? -->
      {{#element.image2_link}} <!-- Har image2_link innehåll? -->
        {{element.image2_link}} <!-- Skriv ut innehåll från variabeln -->
      {{/element.image2_link}}
    {{/element.use_image2}}
  
  {{/is_slider}}

  {{#is_title}} <!-- Är element/sektionen en rubrik? -->
    {{element.title}}
  {{/is_title}}

  {{#is_title_2}} <!-- Är element/sektionen en underrubrik? -->
    {{element.title}}
  {{/is_title_2}}
  
  {{#is_page}} <!-- Är element/sektionen en sida? -->
    {{&element.page.content}}
  {{/is_page}}

{{/settings.home_elements}}
basket

Varukorgen


Användningsområde

Global - Kan användas på alla sidor.

Objektet basket innehåller aktuell data om varukorgen. Datan som lagras här är tillfällig (per besök).

Tagg Beskrivning
basket.isEmpty IF-sats. Kan användas för att kolla om varukorgen är tom.
basket.items_count Antal varor i varukorgen.
basket.total_amount Totalsumma för varorna i varukorgen.
basket.items Objektet som innehåller alla produkter i varukorgen. Se nedan för taggar som kan används inom basket.items.

basket.items innehåller alla produkter i varukorgen. Används som en loop och med nedanstående taggar kan du skriva ut informationen om varje produkt.

Tagg Beskrivning
item.id Produktens ID.
item.sku Produktens artikelnummer.
item.url Produktens länkadress.
item.title Produktens titel.
item.firstimage Produktens bild.
is_variant IF-sats. Sant om det är en produktvariant.
variant_name Variantens benämning. Kan användas för att skriva ut variantens benämning om is_variant är sant.
item.price Produktens styckpris.
qty Antal av produkten som kunden har lagt till i varikorgen.
amount Produktens totalsumma (styckpris x antal).
Example 1
Example 2

Kolla om varukorgen är tom eller inte. Om varukorgen är tom, skriv ut ett meddelande om att varukorgen är tom. Om varukorgen inte är tom, skriv ut ett meddelande som visar hur många produkter det finns i varukorgen.

{{#basket.isEmpty}}
  Din varukorg är tom.
{{/basket.isEmpty}}
{{^basket.isEmpty}}
  Det finns {{basket.items_count}} varor i varukorgen.
{{/basket.isEmpty}}

Loopa igenom alla varor i varukorgen och skriv ut en länk till produktsidan, med produktens title som länktext. Skriv även ut variantens benämning om det är en variant.

{{#basket.items}}
  <a href="{{item.url}}">{{item.title}}</a>{{#is_variant}} - {{variant_name}}{{/is_variant}}
{{/basket.items}}

Länk till kassan


Användningsområde

Global - Kan användas på alla sidor.

Taggen paylink skriver ut korrekt länk till kassan om varukorgen inte är tom. Används för att skriva ut länkadressen för “Till kassan” knappen i varukorgen. Bör används inom en IF-sats som kontrollerar att varukorgen inte är tom. Se exempel.

Example 1

Skriv ut länk till kassan om varukorgen inte är tom.

{{^basket.isEmpty}}
  <a href="{{paylink}}">{{#lang}}Checkout{{/lang}}</a>
{{/basket.isEmpty}}

Navigeringsmenyer


Användningsområde

Global - Kan användas på alla sidor.

Objektet linklist innehåller alla navigeringsmenyer som finns tillgängliga i temat.

Observera att olika teman kan ha olika menyer. Det bästa sättet att se vilka menyer som finns tillgängliga i just det temat som du arbetar med är att studera källkoden för temat.

Nedan är 3 exempel på menyer som finns i de flesta teman.

Tagg Beskrivning
linklist.main Innehåller temats Huvudmeny.
linklist.top Innehåller temats Toppmeny.
linklist.footer Innehåller temats Sidfotsmeny.

Varje objekt för en navigeringsmeny, som t.ex. linklist.main, kan loopas igenom för att skriva ut menypunkterna som lagts till i navigeringen. Nedan hittar du de tillgänliga attributen som kan avändas för att skriva ut varje menypunkt i en meny.

Tagg Beskrivning
url Menypunktens länkadress.
name Menypunktens benämning.
current IF-sats. Sant om besökaren befinner sig på den aktuella menypunken/länkadressen. Kan användas för att t.ex. lägga till en CSS klass på den aktiva menypunkten.
hasChildren IF-sats. Kan användas för att kolla om menypunkten har under-menypunkter.
hasChildren2 IF-sats. Kan användas för att kolla om andra under-menypunkten har under-menypunkter.
hasChildren3 IF-sats. Kan användas för att kolla om tredje under-menypunkten har under-menypunkter.
hasChildren4 IF-sats. Kan användas för att kolla om fjärde under-menypunkten har under-menypunkter.
children Objekt som innehåller under-menypunkter om hasChildren, hasChildren2, hasChildren3 eller hasChildren4 är sant. Innehåller url och name för under-menypunkterna och loopas igenom för att skriva ut dessa.
Example 1

Loopa igenom linklist.main (Huvudmenyn) och skriva ut samtliga menypunkter och under-menypunkter.

{{#linklist.main}}
  {{url}}: {{name}}
  {{#hasChildren}}
    {{#children}}
      {{url}}: {{name}}
      {{#hasChildren2}}
        {{#children}}
          {{url}}: {{name}}
          {{#hasChildren3}}
            {{#children}}
              {{url}}: {{name}}
              {{#hasChildren4}}
                {{#children}}
                  {{url}}: {{name}}
                {{/children}}
              {{/hasChildren4}}
            {{/children}}
          {{/hasChildren3}}
        {{/children}}
      {{/hasChildren2}}
    {{/children}}
  {{/hasChildren}}
{{/linklist.main}}
category

Produktkategorier


Användningsområde

Kan användas i: Produktlista

Objektet category innehåller titeln och beskrivningar för produktkategorier.

Tagg Beskrivning
category.name Kategorins namn.
category.description1 Kategorins beskrivningsfält 1.
category.description2 Kategorins beskrivningsfält 2.
product

Produktinformation


Användningsområde

Kan användas i: Produktsida, Produktlista, Startsida (element)

Objektet product innehåller all produktinformation.

I temafilen Produktsida finns objektet direkt tillgängligt. I temafilen Produktlista finns objektet tillgängligt inom objektet products. Se exempel.

Tagg Beskrivning
product.title Produktens titel.
product.id Produktens ID.
product.sku Produktens artikelnummer.
product.price Produktens pris.
product.price_raw Produktens pris utan formatering.
product.before_price Produktens jämförelsepris.
product.has_before_price IF-sats. Kan användas för att kolla om produkten har ett jämförelsepris.
product.currency Valuta.
product.description Produktens beskrivning.
product.firstimage Produktens första bild.
product.secondimage Produktens andra bild.
product.images Objekt som innehåller produktens alla bilder. Loopas igenom. Använd image för att skriva ut bildlänken, image_id för att skriva ut bildens ID och alttext för att skriva ut bildens ALT-text. Se exempel.
product.supplier_name Produktens leverantör.
product.supplier_sku Produktens leverantörs artikelnummer.
product.soldOut IF-sats. Kan användas för att kolla om produkten är slut i lager.
product.hasOptions IF-sats. Kan användas för att kolla om produkten har varianter.
product.options Objekt som innehåller produktens Produktval och Varianter. Se nedan för taggar som kan används inom product.options.
product.datafield_x Kan användas för att skriva ut information i datafält. X byts ut mot datafältets ID. Se nedan.

product.options

product.options innehåller produktens alla Produktval (t.ex. Färg) och Varianter (t.ex. Röd, Grön, Orange). Loopas igenom och med nedanstående taggar kan du skriva ut informationen om varje Produktval och Variant.

Tagg Beskrivning
option_title Produktvalets titel.
option_values Objekt som innehåller Produktvalets alla Varianter. Loopas igenom. Använd id för att skriva ut variantens ID och name för att skriva ut variantens benämning. Se exempel.

product.datafield_x

Om man vill skriva ut informationen i datafält (Egen produktinformation) kan du göra detta med taggen product.datafield_x där X byts ut mot datafältets ID, t.ex. product.datafield_1, product.datafield_2, product.datafield_3 osv.

Datafält visas per standard inte i butiken/temat utan bör endast läggas till enligt butiksägarens önskemål. Se exempel.

Example 1
Example 2
Example 3
Example 4

Skriv ut länkar till alla produkter inom en kateogri. I temafilen Produktlista.

{{#products}}
  <a title="{{product.title}}" href="{{product.url}}">{{product.title}}</a>
{{/products}}

Skriv ut alla produktbilder. I temafilen Produktsida.

{{#product.images}}
  {{image}} - Bildlänk
  {{image_id}} - Bild ID
  {{alttext}} - Bildtext
{{/product.images}}

Skriv ut produktens titel och om produkten har varianter, skriv ut Produktvalens titlar och Varianterna. I temafilen Produktsida.

{{product.title}} - Produktens titel

{{#product.hasOptions}} - Kolla om produkten har varianter

  {{#product.options}} - Loopa igenom Produktvalen

    {{option_title}} - Produktvalets titel

    {{#option_values}} - Loopa igenom alla varianter i Produktvalet
      {{id}} - Variantens id
      {{name}} - Variantens titel
    {{/options_values}}

  {{/product.options}}

{{/product.hasOptions}}

Skriv ut texten “Fri frakt” på produktsidan om butiksägaren har angett något i Datafält #1. I temafilen Produktsida.

{{#product.datafield_1}}{{#lang}}Fri frakt{{/lang}}{{/product.datafield_1}}

Relaterade produkter


Användningsområde

Kan användas i: Produktsida

Objektet related_products kan användas på produktsidor och innehåller alla Relaterade produker som en specifik produkt har. Objektet loopas igenom och informationen om varje enskild relaterad produkt finns tillgänglig i objektet rp. Se exempel.

Tagg Beskrivning
rp.title Produktens titel.
rp.id Produktens ID.
rp.sku Produktens artikelnummer.
rp.price Produktens pris.
rp.before_price Produktens jämförelsepris.
rp.has_before_price IF-sats. Kan användas för att kolla om produkten har ett jämförelsepris.
rp.description Produktens beskrivning.
rp.firstimage Produktens första bild.
rp.secondimage Produktens andra bild.
rp.soldOut IF-sats. Kan användas för att kolla om produkten är slut i lager.
rp.supplier_name Produktens leverantör.
rp.supplier_sku Produktens leverantörs artikelnummer.
rp.hasOptions IF-sats. Kan användas för att kolla om produkten har varianter.
Example 1

Skriv ut länkar till alla relaterade produkter som en produkt har. I temafilen Produktsida.

{{#has_related_products}}
  {{#related_products}}
    <a title="{{rp.title}}" href="{{rp.url}}">{{rp.title}}</a> 
  {{/related_products}}
{{/has_related_products}}
page

Statiska sidor


Användningsområde

Kan användas i: Innehållssida

Objektet page innehåller titeln och innehållet för statiska sidor.

Tagg Beskrivning
page.title Sidans titel.
&page.content Sidans innehåll.
page.qbuilder IF-sats. Kan användas för att kolla om Sidbyggaren har använts för att skapa sidans innehåll.
blog

Blogg


Användningsområde

Kan användas i: Blog, Blog_list, Blog_post

Nedanstående if-satser kan användas för att kolla om det är bloggens översikt eller ett specifikt blogginlägg som visas.

Tagg Beskrivning
is_list IF-sats. Kan användas för att kolla om det är bloggens översikt som visas.
is_post IF-sats. Kan användas för att kolla om det är ett specifikt blogginlägg som visas.
Tagg Beskrivning
blog.url Bloggens länkadress.
blog.filter_tags IF-sats. Kan användas för att se om taggar är aktiva.
available_tags Objekt med bloggens taggar. Loopas igenom. Använd title för att skriva ut taggens benämning och url för att skriva ut taggens URL. Se exempel.
blog.rss Bloggens RSS-länkadress.
blog.title_current Bloggens titel.
isBlogTag IF-sats. Visas bloggens översikt utifrån en tagg?
posts Objekt som innehåller alla blogginlägg. Loopas igenom. Se dokumentation för posts.
Example 1

Skriv ut länkar till alla taggar i bloggen i en lista.

{{#blog.filter_tags}}
  <ul>
    <li><a href="{{blog.url}}">Senaste</a></li>
    {{#available_tags}}
      <li><a href="{{url}}">{{title}}</a></li>
    {{/available_tags}}
	</ul>
{{/blog.filter_tags}}
posts

Bloggöversikt


Användningsområde

Kan användas i: Blog, Blog_list

Objektet posts innehåller alla blogginläggen och kan användas i bloggöversikten. Loopas igenom och med nedanstående taggar kan du skriva ut informationen om varje blogginlägg.

Tagg Beskrivning
hasImage IF-sats. Kan användas för att kolla om blogginlägget har en bild.
image Blogginläggets bild.
title Blogginläggets titel.
&content_short Kort förhandsvisning av blogginlägget.
&content Blogginläggets innehåll.
author Blogginläggets författare.
date_pretty Blogginläggets datum.
url Blogginläggets länkadress.
post

Blogginlägg


Användningsområde

Kan användas i: Blog_post

Objektet post används för att skriva ut specifika blogginlägg. Med nedanstående taggar kan du skriva ut informationen.

Tagg Beskrivning
post.hasImage IF-sats. Kan användas för att kolla om blogginlägget har en bild.
post.image Blogginläggets bild.
post.title Blogginläggets titel.
&post.content_short Kort förhandsvisning av blogginlägget.
&post.content Blogginläggets innehåll.
post.author Blogginläggets författare.
post.date_pretty Blogginläggets datum.
post.url Blogginläggets länkadress.
response_data

Svar från e-postformulär


Användningsområde

Kan användas i: Kontaktsida

Objektet response_data innehåller svarsmeddelanden för kontaktformuläret.

Tagg Beskrivning
response_data Objektet som innehåller svarsmeddelandet.
success IF-sats. Kan användas för att kolla om åtgärden lyckades och formuläret skickades.
success_message Kan användas för att skriva ut meddelandet om success är sant.
errors IF-sats. Kan användas för att kolla om åtgärden misslyckades.
error_message Objektet med felmeddelande(n). Kan användas för att skriva ut felmeddelandet om errors är sant.
Example 1

Skriv ut meddelande/felmeddelande efter att kontaktformuläret har skickats. I temafilen Kontaktsida.

{{#response_data}}
  {{#success}}
    <p class="success-message">{{&success_message}}</p>
  {{/success}}
{{/response_data}}

{{#response_data}}
  {{#errors}}
    {{#lang}}Following errors occured{{/lang}}:<br />
    {{#error_message}}
      <p class="error-message">{{.}}</p>
    {{/error_message}}
  {{/errors}}
{{/response_data}}
order

Orderinformation


Användningsområde

Kan användas i: Tack-sida

Objektet order innehåller information om den genomförda beställningen och kan användas i temafilen Tack-sida. Med nedanstående taggar kan du få ut orderinformationen.

Tagg Beskrivning
order.id Beställningens ordernummer.
order.value Beställningens totala summa inkl. moms.
order.value_excl_tax Beställningens totala summa exkl. moms.
order.tax_amount Summa moms på beställningen.
order.currency Valutan som beställningen genomfördes med.
order.shipping_amount Fraktkostnaden. *
order.shipping_name Fraktsättet som valdes vid beställningen.
order.customer.email Kundens e-postadress.
order.customer.firstname Kundens förnamn.
order.customer.lastname Kundens efternamn.
order.customer.ship_address Kundens adress. Rad 1.
order.customer.ship_address2 Kundens adress. Rad 2.
order.customer.ship_zipcode Kundens postnummer.
order.customer.ship_city Kundens stad.
order.customer.ship_country Kundens land.
order.customer.ship_phone Kundens telefonnummer.
order.payment_method Betalsättet som användes för att genomföra beställningen.
order.items Objektet som innehåller alla produkter i beställningen. Se nedan för taggar som kan användas inom order.items.

order.items innehåller alla produkter i beställningen. Används som en loop och med nedanstående taggar kan du skriva ut informationen om varje produkt.

Tagg Beskrivning
product_id Produktens ID.
sku Produktens/variantens artikelnummer.
title Produktens titel.
variant_id Variantens ID.
variant Variantens benämning.
price Produktens styckpris. *
price_raw Produktens styckpris utan formatering. *
qty Antal beställda av produkten.

* Beloppet är inkl. eller exkl. moms beroende på inställningen i butiken.